Buhalterinė apskaita

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantai apskaitą tvarko dvejybine apskaitos sistema, nes jos platesnės analitinės galimybės.

Apskaitą tvarkoma ūkininkams, įregistravusiems ūkį, gaunantiems ar pretenduojantiems gauti valstybės ir (ar) ES paramos fondų paramą, norintiems teisingai apskaičiuoti mokesčius, siekiantiems gauti banko paskolas, tiksliai įvertinti ūkio veiklos rezultatus ir norintiems priimti teisingus  verslo valdymo sprendimus.

Dėl apskaitos tvarkymo į rajonų biurus gali kreiptis ir ne žemės ūkio veikla užsiimantys juridiniai asmenys.

Taip pat teikiame ir kitas buhalterinės apskaitos paslaugas: sudarome pradinius balansus, tikriname buhalterinės apskaitos tvarkymo kokybę, teikiame rekomendacijas ir dokumentus PVM susigrąžinti, sutvarkome ilgalaikio turto apskaitą, padedame užpildyti PVM ir GPM deklaracijas ir jas pateikiame VMI, suregistruojame PVM sąskaitas faktūras į gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus, padedame suskaičiuoti darbo užmokestį samdomiems ūkio darbuotojams ir su juo susijusius mokesčius.

Užtikrinamas  kliento duomenų saugumas ir konfidencialumas.

Apskaitos konsultantai prisiima visišką atsakomybę už paslaugos kokybę – buhalterinės apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.

Kontaktai


KAD NEGĄSDINTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO POKYČIAI

Nors pagal naujos redakcijos rekomendacijas dvejybinė buhalterinė apskaita bus tvarkoma tik nuo 2020 m. sausio 1 d., Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba tai numato daryti jau nuo 2019 m. sausio 1 d.

Jau žinoma, kad nuo 2020 m. keisis veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymas dvejybine apskaitos sistema. Bus pakeistos finansinių ataskaitų formos, sąskaitų planas. Pagrindinės veiklos rezultatą Pelno (nuostolių) ataskaitoje skaičiuosime nebe pagal bendrosios produkcijos rodiklį, o atsižvelgiant į pardavimo pajamas, parduotos produkcijos savikainą, pardavimo ir bendrąsias ūkio sąnaudas. Kad ūkininkų ūkių ir žemės ūkio verslo įmonių balansuose būtų atskleista palyginama ir lygiavertė informacija, ūkininko ūkio biologinis turtas balanse bus klasifikuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Finansinių ataskaitų formose numatyta ir kitų pakeitimų, pagal kuriuos bus pakoreguotas pavyzdinis ūkininko ūkio sąskaitų planas, ir kt.

„Nors pagal naujos redakcijos rekomendacijas dvejybinė buhalterinė apskaita bus tvarkoma tik nuo 2020 m. sausio 1 d., Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba tai numato daryti jau nuo 2019 m. sausio 1 d. Tad 2020 m. mūsų klientai tikrai išvengs rūpesčių dėl atsiradusių pokyčių“, – sakė LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė.