Dvejybinė buhalterinė apskaita

Ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų buhalterinė apskaita dvejybinio įrašo būdu – vienas svarbiausių aspektų norintiems pasinaudoti ES parama.

Apskaita sutvarkoma nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų.

Užtikrinamas  duomenų saugumas ir konfidencialumas.

Konsultantai prisiima visišką atsakomybę už paslaugos kokybę – buhalterinės apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.

Esant poreikiui, konsultantai atstovauja klientui kontroliuojančiose institucijose – VMI, Sodroje ir kt. 

Kontaktai


KAD NEGĄSDINTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO POKYČIAI

Nors pagal naujos redakcijos rekomendacijas dvejybinė buhalterinė apskaita bus tvarkoma tik nuo 2020 m. sausio 1 d., Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba tai numato daryti jau nuo 2019 m. sausio 1 d.

Jau žinoma, kad nuo 2020 m. keisis veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymas dvejybine apskaitos sistema. Bus pakeistos finansinių ataskaitų formos, sąskaitų planas. Pagrindinės veiklos rezultatą Pelno (nuostolių) ataskaitoje skaičiuosime nebe pagal bendrosios produkcijos rodiklį, o atsižvelgiant į pardavimo pajamas, parduotos produkcijos savikainą, pardavimo ir bendrąsias ūkio sąnaudas. Kad ūkininkų ūkių ir žemės ūkio verslo įmonių balansuose būtų atskleista palyginama ir lygiavertė informacija, ūkininko ūkio biologinis turtas balanse bus klasifikuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Finansinių ataskaitų formose numatyta ir kitų pakeitimų, pagal kuriuos bus pakoreguotas pavyzdinis ūkininko ūkio sąskaitų planas, ir kt.

„Nors pagal naujos redakcijos rekomendacijas dvejybinė buhalterinė apskaita bus tvarkoma tik nuo 2020 m. sausio 1 d., Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba tai numato daryti jau nuo 2019 m. sausio 1 d. Tad 2020 m. mūsų klientai tikrai išvengs rūpesčių dėl atsiradusių pokyčių“, – sakė LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė.