Karjera

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – tinklinė organizacija, turinti konsultavimo biurus kiekviename šalies rajone ar savivaldybėje. Dirbti pradėjome 1993 m., šiuo metu teikiame buhalterines, ekonomines, technologines – augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos paslaugas, organizuojame periodinius mokymus žemdirbiams – tiek įprastu, tiek nuotoliniu būdu. Vykdome nacionalinius ir tarptautinius projektus.

Mūsų darbuotojų kolektyvas unikalus, vertingas ir daugialypis, kurį jungia ir vienija įstaigoje puoselėjamos vertybės: inovatyvumas, profesionalumas, nešališkumas, bendradarbiavimas, bendruomeniškumas, saugumas ir socialinė atsakomybė.

Konsultavimo tarnyboje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų ugdymui – tiek bendrųjų gebėjimų, tiek profesinės kompetencijos srityje. Mūsų tikslas, kad darbuotojai būtų pasiruošę savo žiniomis išspręsti klientams aktualias problemas.

patirtis

27

metai patirties

48

biurai

>400

darbuotojų


Buhalterinės apskaitos konsultantų (-čių) dirbti Ignalinos r. biure (Atgimimo g. 34-1, Ignalina)

Ką pas mus veiksite?

 • Tvarkysite buhalterinę apskaitą ūkininkams, įmonėms ir kitiems verslą vykdantiems asmenims.
 • Konsultuosite esamus ir naujus klientus apskaitos ir mokesčių klausimais.
 • Teiksite kitas paslaugas, susijusias su finansais ir buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums kelią?

 • Esate įgijęs aukštąjį universitetinį buhalterinės apskaitos arba ekonomikos, finansų išsilavinimą (bakalauras ar baigiantis magistrantūros studijas; privalumas – žemės ūkio specializacija).
 • Turite darbo buhalterinės apskaitos srityje patirties (privalumas).
 • Išmanote MS Office programas ir dirbate jomis.
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (privalumas).

Darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu – nuo 880 Eur neatskaičius mokesčių, už pasiektus individualius rezultatus mokami priedai.

Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, buhalterinės apskaitos konsultantas, Ignalina“ priimami el. paštu atrankos@lzukt.lt iki gruodžio 4 d.

Telefonas pasiteirauti: 8 630 89 065.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Buhalterinės apskaitos specialistų (-čių) dirbti centrinėje buveinėje (Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.)
Ką pas mus veiksite?
 • Dirbsite su kompiuterine buhalterinės apskaitos programa, ir ją tobulinsite.
 • Profesinei kompetencijai palaikyti teiksite buhalterinės apskaitos paslaugas klientams.
 • Rengsite metodinę informacinę medžiagą apskaitos ir mokesčių klausimais.
 • Organizuosite konsultantų kvalifikacijos tobulinimą – rengsite mokymo programas, lektoriausite seminaruose.
 • Konsultuosite apskaitos ir mokesčių klausimais. Vykdysite konsultantų atliekamų darbų priežiūrą.
 • Dalyvausite nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
 • Rinksite ir sisteminsite profesinę informaciją.

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums kelią?

 • Esate įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį buhalterinės apskaitos arba ekonomikos, finansų išsilavinimą (bakalauras ar baigiantis (-i) magistrantūros studijas; privalumas – žemės ūkio specializacija).
 • Išmanote MS Office programas ir dirbate jomis
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (privalumas).
 • Turite darbo buhalterinės apskaitos srityje patirties ne mažiau 2 metus (privalumas). 
 • Išmanote MS Office programas ir dirbate jomis
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (privalumas).

Darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu – nuo 880 Eur neatskaičius mokesčių.

Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, buhalterinės apskaitos specialistas“ priimami el. paštu atrankos@lzukt.lt iki gruodžio 4 d.

Telefonas pasiteirauti: 8 630 89 065.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Buhalterinės apskaitos paslaugų kokybės specialistų (-čių) dirbti Vidaus audito ir paslaugų kokybės skyriuje (Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.)

Ką pas mus veiksite?

 • Tikrinsite ir vertinsite Konsultavimo tarnyboje teikiamų buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo kokybę.
 • Tobulinsite paslaugų kokybės tikrinimo procesą.
 • Teiksite pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos paslaugų kokybės vertinimo kriterijų, patikros būdų, procesų, dokumentų tobulinimo.
 • Konsultuosite paslaugų teikėjus dėl paslaugų kokybės.
 • Galėsite ir turėsite nuolat tobulinti žinias – specialistai dažnai dalyvauja įvairiuose renginiuose, mokymuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų jums kelią?

 • Esate įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį buhalterinės apskaitos, finansų arba ekonomikos išsilavinimą (bakalauras ar baigiantis magistrantūros studijas).
 • Privalumas – žemės ūkio specializacija.

Darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu nuo 1000 eur neatskaičius mokesčių.

Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, buhalterinės apskaitos paslaugų kokybės specialistas“ priimami el. paštu atrankos@lzukt.lt iki gruodžio 4 d.

Telefonas pasiteirauti: 8 630 89 065.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Atlygio specialisto (-ės) dirbti centrinėje buveinėje (Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.)
Ką pas mus veiksite?
 • Kursite darbuotojų atlygio sistemą, užtikrinsite jos veikimą, rengsite darbo apmokėjimo nuostatus.
 • Vykdysite atlyginimų rinkos informacijos analizę.
 • Vertinsite darbuotojų darbo krūvius, teiksite pasiūlymus.
 • Rengsite darbuotojų atlygio biudžetus, vykdysite jų kontrolę.
 • Skaičiuosite žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumo rodiklius.
 • Rengsite organizacijos kultūros ir mikroklimato gerinimo priemonių planus ir juos įgyvendinsite.
 • Dalyvausite kuriant, rengiant ir įgyvendinant projektus.
Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums kelią:
 • Esate įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį finansų, ekonomikos, žmogiškųjų išteklių valdymo išsilavinimą.
 • Turite 3 metų su atlygio sistemos kūrimu, diegimu susijusios darbo patirties.
 • Turite analitinių gebėjimų ir mokate dirbti su dideliu duomenų kiekiu.
 • Išmanote Darbo kodeksą ir kitus teisės aktus, susijusius su darbo teise.
 • Gerai išmanote MS Office programas ir dirbate jomis.
 • B1 lygiu mokate anglų kalbą (privalumas).
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (privalumas).
 • Gebate dirbti komandoje ir savarankiškai planuoti savo darbą.
 • Jums artimos vertybės: profesionalumas, nešališkumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, lojalumas, bendruomeniškumas, saugumas ir socialinė atsakomybė.
Darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu – nuo 1550 Eur neatskaičius mokesčių.
Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, atlygio specialistas“ priimami el. paštu atrankos@lzukt.lt iki gruodžio 4 d.
Telefonas pasiteirauti: (8 347) 89 065
Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.
Buhalterinės apskaitos konsultantų (-čių) dirbti Širvintų r. biure (Kalnalaukio g. 3, Širvintos)

Ką pas mus veiksite?

 • Tvarkysite ūkininkų, įmonių ir kitų verslą vykdančių asmenų buhalterinę apskaitą.
 • Konsultuosite esamus ir naujus klientus buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.
 • Teiksite kitas paslaugas, susijusias su finansais ir buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums kelią?

 • Esate įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį buhalterinės apskaitos arba ekonomikos, finansų išsilavinimą (bakalauras ar baigiantis (-i) magistrantūros studijas).
 • Privalumas – žemės ūkio specializacija.
 • Turite darbo buhalterinės apskaitos srityje patirties (privalumas).
 • Išmanote MS Office programas ir dirbate jomis.
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (privalumas).

Darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu – nuo 880 Eur neatskaičius mokesčių, už pasiektus individualius rezultatus mokami priedai.

Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, buhalterinės apskaitos konsultantas, Širvintos“ priimami el. paštu atrankos@lzukt.lt iki gruodžio 4 d.

Telefonas pasiteirauti: 8 630 89 065.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Buhalterinės apskaitos konsultantų (-čių) dirbti Švenčionių r. biure (Vilniaus g. 16 (II aukštas), Švenčionys)

Ką pas mus veiksite?

 • Tvarkysite ūkininkų, įmonių ir kitų verslą vykdančių asmenų buhalterinę apskaitą.
 • Konsultuosite esamus ir naujus klientus buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.
 • Teiksite kitas paslaugas, susijusias su finansais ir buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums kelią?

 • Esate įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį buhalterinės apskaitos arba ekonomikos, finansų išsilavinimą (bakalauras ar baigiantis (-i) magistrantūros studijas).
 • Privalumas – žemės ūkio specializacija.
 • Turite darbo buhalterinės apskaitos srityje patirties (privalumas).
 • Išmanote MS Office programas ir dirbate jomis.
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (privalumas).

Darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu – nuo 880 Eur neatskaičius mokesčių, už pasiektus individualius rezultatus mokami priedai.

Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, buhalterinės apskaitos konsultantas, Švenčionys“ priimami el. paštu atrankos@lzukt.lt iki gruodžio 4 d.

Telefonas pasiteirauti: 8 630 89 065.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Buhalterinės apskaitos konsultantų (-čių) dirbti Šakių rajono biure (Kęstučio g. 2, Šakiai)

Ką pas mus veiksite?

 • Tvarkysite ūkininkų, įmonių ir kitų verslą vykdančių asmenų buhalterinę apskaitą.
 • Konsultuosite esamus ir naujus klientus buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.
 • Teiksite kitas paslaugas, susijusias su finansais ir buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums kelią?

 • Esate įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį buhalterinės apskaitos arba ekonomikos, finansų išsilavinimą (bakalauras ar baigiantis (-i) magistrantūros studijas).
 • Privalumas – žemės ūkio specializacija.
 • Turite darbo buhalterinės apskaitos srityje patirties (privalumas).
 • Išmanote MS Office programas ir dirbate jomis.
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (privalumas).

Darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu – nuo 880 Eur neatskaičius mokesčių, už pasiektus individualius rezultatus mokami priedai.

Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, buhalterinės apskaitos konsultantas, Šakiai“ priimami el. paštu atrankos@lzukt.lt iki gruodžio 4 d.

Telefonas pasiteirauti: 8 630 89 065.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Geodezijos specialisto (-ės) dirbti centrinėje būstinėje (Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.)

Ką pas mus veiksite?

 • teiksite paslaugas klientams: atliksite žemės sklypų kadastrinius (geodezinius) matavimus; rengsite topografines nuotraukas (planus); inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas; pastatų išpildomąsias (geodezines – kontrolines) nuotraukas; rengsite žemės sklypo naudojimosi tvarkos tarp bendraturčių planus;
 • ieškosite potencialių, naujų klientų paslaugoms parduoti;
 • aktyviai bendrausite su klientais, gilinsitės į jų poreikius, pristatysite paslaugų naudą, kainą;
 • rengsite paslaugų teikimo sutartis, išrašysite sąskaitas ir užtikrinsite klientų atsiskaitymą;
 • stebėsite darbo su klientu procesą, užtikrinsite grįžtamąjį ryšį;
 • dalyvausite projektų kūrimo, rengimo ir įgyvendinimo procese.

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums kelią?

 • esate įgijęs aukštąjį koleginį ar universitetinį geodezijos, kadastro ar žemėtvarkos srities išsilavinimą;
 • turite ne mažiau kaip 2 m. geodezijos ir kartografinių duomenų rengimo darbo patirties;
 • turite galiojančius matininko ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus;
 • turite formavimo pertvarkymo projektų rengimo kvalifikacijos pažymėjimą (privalumas);
 • mokate dirbti su elektroniniu tacheometru ir GNSS imtuvu;
 • dirbate su programinėmis įrangomis GeoMap ir Byla;
 • gerai išmanote MS Office programas;
 • mokate anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu (privalumas);
 • turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
 • gebate dirbti komandoje ir savarankiškai planuoti savo darbą;
 • Jums artimos vertybės: profesionalumas, nešališkumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, lojalumas, bendruomeniškumas, saugumas ir socialinė atsakomybė.

Darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu – nuo 1150 eurų neatskaičius mokesčių.

Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, geodezijos specialistas“ priimami el. paštu atrankos@lzukt.lt, iki gruodžio 4 d., informacija teikiama telefonu 8 630 89 065.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus.

www.lzukt.lt