Kitos buhalterinės paslaugos

Tvarkoma vykdomos veiklos supaprastinta apskaita.

Sudaromas pradinis balansas.

Patikrinama buhalterinės apskaitos tvarkymo kokybė ir teikiamos rekomendacijos.

Sutvarkoma ilgalaikio turto apskaita.

Užpildomos PVM deklaracijos ir teikiamos VMI, užpildomi PVM susigrąžinimo dokumentai. 

Parengiamos GPM deklaracijos ir teikiamos VMI.

Sutvarkoma žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų apskaita. 

Padedama suskaičiuoti samdomų darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius.

Konsultuojama buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.

Kontaktai


KAD NEGĄSDINTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO POKYČIAI

Nors pagal naujos redakcijos rekomendacijas dvejybinė buhalterinė apskaita bus tvarkoma tik nuo 2020 m. sausio 1 d., Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba tai numato daryti jau nuo 2019 m. sausio 1 d.

Jau žinoma, kad nuo 2020 m. keisis veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymas dvejybine apskaitos sistema. Bus pakeistos finansinių ataskaitų formos, sąskaitų planas. Pagrindinės veiklos rezultatą Pelno (nuostolių) ataskaitoje skaičiuosime nebe pagal bendrosios produkcijos rodiklį, o atsižvelgiant į pardavimo pajamas, parduotos produkcijos savikainą, pardavimo ir bendrąsias ūkio sąnaudas. Kad ūkininkų ūkių ir žemės ūkio verslo įmonių balansuose būtų atskleista palyginama ir lygiavertė informacija, ūkininko ūkio biologinis turtas balanse bus klasifikuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Finansinių ataskaitų formose numatyta ir kitų pakeitimų, pagal kuriuos bus pakoreguotas pavyzdinis ūkininko ūkio sąskaitų planas, ir kt.

„Nors pagal naujos redakcijos rekomendacijas dvejybinė buhalterinė apskaita bus tvarkoma tik nuo 2020 m. sausio 1 d., Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba tai numato daryti jau nuo 2019 m. sausio 1 d. Tad 2020 m. mūsų klientai tikrai išvengs rūpesčių dėl atsiradusių pokyčių“, – sakė LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė.